Miljö & kvalitet

I vår bransch, som i nästan alla andra, är miljöpåverkan en faktor. Vi försöker påverka våra leverantörer så att de producerar med så låg miljöpåverkan som det går och rekommenderar alternativ som är lämpligast ur miljösynpunkt.

I samverkan med Golvbranschens Riksorganisation GBR arbetar vi med normer och metoder för innehålls- och emissionsdeklarationer på våra produkter, liksom miljödeklaration.  Vi deltar också i samverkansprojekt för utveckling av kretsloppsanpassad hantering av restprodukter. För att hålla hög kvalitet i verksamheten är vår personal certifierad och välutbildad.